Hospitalní škála úzkosti a deprese (HADS): Krátký, spolehlivý a pohodlný nástroj pro hodnocení úzkosti a deprese u hospitalizovaných pacientů


Co to je?

  • Dotazník pro sebehodnocení používaný k hodnocení úzkosti a deprese u pacientů v nemocnicích.
  • Je to stručný a snadno použitelný nástroj, který může rychle a přesně identifikovat tyto duševní stavy.

Jak to funguje?

  • Skládá se ze 14 položek, z nichž 7 hodnotí úzkost a 7 depresi.
  • Každá položka se hodnotí na čtyřbodové škále, kde vyšší hodnoty znamenají závažnější příznaky.
  • Hodnocení lze provést ručně nebo pomocí počítače.

Spolehlivost a validita

  • HADS je spolehlivým a validním nástrojem pro měření úzkosti a deprese u hospitalizovaných pacientů.
  • Používá se v širokém spektru zařízení, včetně všeobecných nemocnic, psychiatrických nemocnic a ambulantních klinik.

Jak se používá?

HADS se používá ke screeningu, monitorování a hodnocení úzkosti a deprese u pacientů v nemocnicích.

Zde je několik příkladů toho, jak se HADS používá v klinikách:

  • Mayo Clinic používá HADS k screeningu pacientů na úzkost a depresi před operací.
  • Johns Hopkins Hospital používá HADS k monitorování pacientů s chronickými onemocněními.
  • Massachusetts General Hospital používá HADS k hodnocení pacientů, kteří se léčí z duševních poruch.

Pokyny:

Nejdříve si přečtěte všechna tvrzení v určité skupině a označte to, které Vás nejlépe charakterizuje. Pokud myslíte, že platí obě varianty, rozhodněte se pro tu, která vám více vyhovuje, nebo naopak vynechejte tu, jež vám více nevyhovuje za posledních 7–14 dní.

Test online

1. Cítím se napjatě, trapně.
2. Mám pocit, že jsem vše začal dělat velmi pomalu.
3. Cítím vnitřní napětí nebo chvění.
4. Věci, které mi dělaly velkou radost, mi nyní dělají stejnou radost.
5. Mám strach, jako by se mělo stát něco hrozného.
6. Nedbám o svůj vzhled
7. Cítím se neposedný, jako bych se potřeboval neustále pohybovat.
8. Jsem schopen se rozesmát a vidět na té či oné události něco vtipného.
9. V hlavě se mi honí neklidné myšlenky
10. Věřím, že mi mé aktivity (kurzy, koníčky) mohou přinést pocit uspokojení.
11. Mám náhlé záchvaty paniky
12. Cítím se čilý
13. Mohu se snadno posadit a odpočívat
14. Umím si vychutnat dobrou knihu, rozhlasový nebo televizní pořad